Neri Poster with Angel Portrait 3ftX2ft 100dpi

Theme: “Advance Indigenous Peoples’ Struggle for Self-Determination! Onward with the Politics of Change! (Isulong ang Pakikibaka para sa Sariling Pagpapasya at Pulitika ng Pagbabago!)
Sulong sa pakikibaka para sa sariling pagapapasya! Sulong sa pulitika ng pagbabago!

Ito po si Neri Colmenares, kinatawan ng Bayan Muna Partylist, ang inyong fighter ng bayan, ang fighter ng mamamayang Cordillera at mga katutubo.

Mainit na pagbati sa Cordillera peoples, sa mga tagasuporta, at mga kaibigan sa ika-32 Cordillera Day!

Kagaya ng mga nakalipas na mga Cordilera Day Celebration, gawin nating selebrasyon ito ng ating mas mahigpit na pagkakaisa at pagpapatibay ng komitment para sa tuluy-tuloy na laban para sa lupang katutubo at sariling pagpapasya.

Kaisa ninyo ang inyong lingkod, at ang Bayan Muna, sa patuloy nating pakikipaglaban para sariling pagpapasya. Isinulong natin sa Kongreso ang mga makamamamamayang panukalang batas katulad ng People’s Mining Bill at Ethnic Origin Bill. May mga resolusyon tayo para imbestigahan ang mga insidente ng pagmimina, harassment at pamamaslang sa Kalinga, Abra at iba pang panig ng bansa.

Pero kagaya ng dapat asahan sa pamahalaang marahas at walang puso para sa mamamayan, hindi umusad ang ating mga panukalang batas. Isa lamang ito sa patunay na hindi prayoridad sa Daang Matwid ng administrasyong Aquino ang kapakanan ng mga katutubo at iba pang mahihirap na mamamayan. Tuluy ang pang-aagaw sa lupang katutubo, pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan ng Cordillera at mamamayang Pilipino!

Patunay ng kriminal na kapabayaan at karahasan ng Daang Matwid ang naganap na madugong dispersal sa protesta ng magasasaka sa Kidapawan. Anong klaseng gobyerno ang mamamaril sa mamamayang nagugutom? Wala tayong napala sa Daang Matwid at wala tayong mapapala sa pagpapatuloy nito!

Signipikante ang Cordillera Day Celebration ngayong 2016 dahil nagaganap ito sa gitna ng tagisan ng mga kandidato sa Halalang 2016. Gawin nating isang larangan ng ating paglaban ang eleksyon. Gawin nating electoral na agenda ang ating laban para sa karapatan sa pagpapasya.

Itulak natin ang pulitika ng pagbabago. Ipalaganap natin ang makabayang plataporma ng mamamayan. Itutulak natin ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Ito ang magpapalaya sa mga magsasaka sa kawalan ng lupa, lilikha ng trabaho at magpapalakas sa local na industriya. Ipapawalambisa natin ang Mining Act of 1995 at iba pang kontra-mamamayang batas. Ipapatigil ang mga proyektong nanghinimasok sa lupaing katutubo. Kilalanin at igalang ang karapatan sa lupaing katutubo at sariling pagpapasya. Iempower ang marginalized sectors kasama ang mga mamamayan ng Cordillera sa iba’t ibang antas ng pamamahala. Papanagutin natin ang mga may malulubhang paglabag sa karapatang pantao. Titiyakin ang sapat na serbisyong panlipunan para sa mamamayan.

Mahalagang suportahan at ipanalo ang tunay na boses ng Cordillera peoples at nakararaming mamamayan na nagdadala ng platapormang makabayan. Kailangan natin ang kinatawan ng karaniwang tao. Kailangan natin ng fighter ng bayan sa Senado! Sa inyong tulong at suporta, kaya nating manalo sa halalang ito!  Sa inspirasyon ng martir na si Macliing Dulag at iba pang bayaning nasawi sa ating laban, tuluy-tuloy nating palakasin ang ating hanay, ngayon at sa susunod na panahon. Pahigpitin natin ang ating pagkakaisa sa lumalabang mamamayan. Sa ating organisado at sustenidong pagkilos, makakamit natin ang tagumpay tungo sa makatarungan, makatao at malayang lipunan.

Mabuhay ang Cordillera peoples, mabuhay ang sambayanang lumalaban! #